Pierwsza faza nowopowstałej farmy indoor ukierunkowanej na uprawę medycznej marihuany w Macedonii Północnej jest właśnie w przededniu rozpoczęcia pierwszego cyklu uprawy. Cały obiekt został dostosowany do wymogów GACP (ang. Good Agriculture and Collection Practice – Dobre Praktyki Uprawy i Zbioru) tak aby dostarczać surowiec farmaceutyczny o niezmiennie wysokiej jakości. Farma została podzielona na szereg pomieszczeń w celu optymalnego wykorzystania powierzchni uprawowej oraz zachowania ciągłości pracy przez cały rok. W ten sposób odbiorcy mogą być pewni terminowych dostaw.

Mottem przewodnim naszej działalności od samego początku jest „robimy więcej”. Nie inaczej było w przypadku macedońskiej farmy indoor. Oprócz oświetlenia XX640W Full Spectrum, Plantalux dostarczyła również szafy sterujące oraz system sterowania oświetleniem. Na tym nie kończy się nasza relacja. Przedstawiciele Platnalux odwiedzili farmę dwukrotnie aby upewnić się, że instalacja dostarczonych produktów przebiegła pomyślnie oraz podzielić się swoimi doświadczeniami w uprawach konopi w kontrolowanym środowisku.

System sterowania pozwala na imitację wschodów i zachodów Słońca aby ograniczyć stres wywołany nagłym włączeniem i wyłączeniem oświetlenia. Wszystko przy zachowaniu odpowiedniego fotoperiodu, właściwego dla danej fazy wzrostu.

Kolejnym aspektem było doradztwo w zakresie doboru genetyki wraz z metodologią uprawy czy udostępnienie sieci kontaktów do partnerów Plantalux, tak aby w pełni wykorzystać możliwości farmy indoor.