W grudniu 2022 roku Centrum Badawczo-Wdrożeniowe i Dydaktyczne Innowacyjnych Technologii w Ogrodnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostało oddane do użytku. Obiekt pozwala na precyzyjne sterowanie warunkami wzrostu i rozwoju roślin m.in. automatyczne sterowanie temperaturą, wilgotnością powietrza, stężeniem dwutlenku węgla, wilgotnością powietrza, natężeniem oświetlenia czy fenotypowanie roślin i ich żywieniem. Nowo powstała infrastrukturą umożliwia realizację prac badawczych, które do tej pory musiały być zlecane do realizacji w innych ośrodkach naukowych lub w szklarniach produkcyjnych.

Obiekt składa się z kilku autonomicznych naw, tak aby możliwe było prowadzenie równolegle niezależnych badań. W tym samym obiekcie znajdują się również laboratoria oraz zaplecze techniczne umożliwiające prowadzenia badań na zlecenie podmiotów zewnętrznych oraz badań dydaktycznych dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Oświetlenie LED SMD GX640

W swoim nowoczesnym obiekcie doświadczalnym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zainstalował oświetlenie LED firmy Plantalux. Wszystkie oprawy oświetleniowe wyposażone są w zasilacze umożliwiające płynne sterowanie mocą przy użyciu komputera klimatycznego. Lampy zostały podzielone na grupy w nawach, co umożliwia precyzyjne i niezależne dostosowanie oświetlenia w każdym z prowadzonych eksperymentów.

Seria oświetlenia LED SMD GX

Lampa w technologii LED SMD dedykowana do upraw szklarniowych. Konstrukcja oprawy oświetleniowej pozwala na użytkowanie modułów w różnych konfiguracjach.