Plantalux Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Plantalux – przeprowadzenia prac badawczych i rozwojowych w celu opracowania autorskiego oświetlenia typu light emitting diode (diod elektroluminescencyjnych) typu chip on board o wysokiej wydajności energetycznej, w celu odzwierciedlenia cyklu dobowego i jego modyfikacji (wydłużenia, dopełnienia lub zastąpienia całkowitego światła słonecznego) dla najbardziej perspektywicznych upraw.”

Beneficjent: Plantalux Sp. z o.o.

Wartość projektu: 3 000 000,00 zł, dofinansowanie projektu: 2 400 000,00 zł.

Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem AgriTech Hub Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Uni Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.