Projekt „Plantalux – profesjonalne oprawy LED COB do doświetlania roślin wraz z aplikacją sterującą”

Beneficjent: Plantalux Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 107 480,00 zł, dofinansowanie projektu: 793 560,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Podziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej.

Celem projektu jest rozwinięcie działalności biznesowej przedsiębiorstwa Plantalux Spółka z o.o. w oparciu o innowacyjny produkt oraz model biznesowy przygotowany w ramach podziałania 1.1.1 POPW. W ramach projektu planowane jest rozpoczęcie produkcji opraw LED COB do doświetlania roślin oraz stworzenie aplikacji do sterowania oświetleniem zintegrowanej z zewnętrznymi czujnikami (temperatury, wilgotności, nasłonecznienie oraz dwutlenku węgla) w jeden spójny system.

Planowane efekty projektu:

  • zwiększenie zatrudnienia;
  • rozpoczęcie produkcji;
  • zaprojektowanie, stworzenie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu (lampy LED oraz aplikacja).