Projekt „Dalszy rozwój promocji i internacjonalizacji na rynkach zagranicznych marki produktowej LED COB -systemu doświetlania roślin firmy PLANTALUX Sp. z o.o.”

Beneficjent: Plantalux Sp. z o.o.

Wartość projektu: 400 500,00 zł, dofinansowanie projektu: 200 250,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności firmy Plantalux Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja innowacyjnego systemu oświetlenia do wspomagania wzrostu roślin w uprawach szklarniowych i indoor (w tym farmy wertykalne), których elementem składowym są lampy LED Plantalux. W ramach projektu planowane jest udział w targach branżowych w Niemczech, Niderlandach, Francji i Rosji.

Planowane efekty projektu:

  • wzmocnienie pozycji i konkurencyjności na rynkach zagranicznych;
  • zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej;
  • zwiększenie znaczenia eksportu w strukturze sprzedaży.