Projekt „Polskie Mosty Technologiczne – USA”

Beneficjent: Plantalux Sp. z o.o.

Wartość projektu: 200 000,00 zł, dofinansowanie projektu: 200 000,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne.

Celem projektu jest ekspansja eksportu firmy Plantalux Sp. z o.o. na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki. Produktami przeznaczonymi na eksport są w szczególności innowacyjne systemy oświetlenia do wspomagania wzrostu roślin w uprawach szklarniowych, składające się z lamp LED do szklarni i systemów sterowania.

Planowane efekty projektu:

  • ekspansja na rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki;
  • zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej;
  • zwiększenie znaczenia eksportu w strukturze sprzedaży.