Projekt „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji systemu doświetlania roślin lampami LED COB PLANTALUX”

Beneficjent: Plantalux Sp. z o.o.

Wartość projektu: 799 025,55 zł, dofinansowanie projektu: 528 615,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji i konkurencyjności firmy Plantalux Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, a także promocja i internacjonalizacja innowacyjnego systemu oświetlenia do wspomagania wzrostu roślin w uprawach szklarniowych, których elementem składowym są lampy LED COB Plantalux z serii EX o rożnych mocach. W ramach projektu planowane jest udział w targach branżowych w Kazachstanie, Rosji, Białorusi, Turcji oraz Iranie.

Planowane efekty projektu:

  • wzmocnienie pozycji i konkurencyjności na rynkach zagranicznych;
  • zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej;
  • zwiększenie znaczenia eksportu w strukturze sprzedaży.