W dniach 21-22 września odbyła się XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Problemy Zrównoważonego Rolnictwa, Ochrona Obszarów Wiejskich, Zasobów Wodnych i Środowiska” organizowana Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rafał Lachowski, współzałożyciel Plantalux, wziął udział w roli prelegenta w panelu Innowacje w Rolnictwie – Konopie, którą poprowadziła dr inż. Kamila Mazur (ITP-PIB).

  • Ewelina Nowak, Jolanta Różycka, Polskie Stowarzyszenie Producentów i Przetwórców Konopi. Konopie jako odnawialne źródło energii i rekultywacja gleby poprzez fitoremediacje
  • Marek Hryniewicz, Mariusz Nazaruk, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy, O/Warszawa, *Cannabotanique. Uprawa konopi w ITP-PIB – doświadczenia polowe i kierunki rozwoju
  • Mike Sikorski, TRUSTT. Kontrola, audyt i optymalizacja procesów farmaceutycznych i jakościowych w uprawie konopi medycznych przy użyciu najnowszych technologii tracingowych
  • Rafał Lachowski, Plantalux. Wykorzystanie oświetlenia LED w uprawach konopi na cele medyczne w farmach indoor

Współorganizatorzy:

  • Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  • Katedra Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie