Powyższe krótkie wideo prezentuje testy przeprowadzone na uprawie ogórka szklarniowego. Od lewej uprawa pod HPS, LED o szerokim spektrum oraz LED o wąskim spektrum.

W sezonie 2022/ 2023 prowadziliśmy testy nowych opraw oświetleniowych LED o różnym składzie spektralnym oraz ich wpływie na uprawę ogórka szklarniowego. Jak co roku testy prowadzone były w obiektach badawczych należących do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W trzech autonomicznych komorach zainstalowaliśmy oświetlenie:

  • LED o szerokim spektrum,
  • LED o wąskim spektrum oraz
  • HPS jako kontrolę.

W każdym przypadku natężenie oświetlenia było takie samo, tak aby wyniki były jak najbardziej miarodajne i odzwierciedlały uprawę w warunkach komercyjnych. Poniższa tabela zawiera dane zbiorcze z okresu od 30 listopada 2022 r. do 26 lutego 2023 r.

Światło Liczba owoców Różnica Plon Różnica
HPS 80 sztuk/m2 17,74 kg/m2
LED o wąskim spektrum 91 sztuk/m2 13,75% 23,11 kg/m2 30,27%
LED o szerokim spektrum 96 sztuk/m2 20,00% 24,37 kg/m2 37,37%

W każdym wypadku różnica jest obliczana w stosunku do uprawy ogórka pod lampami HPS (kontrola). Najlepsze rezultaty uzyskano pod oświetleniem LED o szerokim spektrum emitowanego światła.