Gratulujemy Pani Julia Jarosławskiej obrony pracy magisterskiej pod tytułem „Wpływ spektrum światła na wzrost i kwitnienie wybranych gatunków roślin ozdobnych” na kierunku Ogrodnictwo realizowanym na Wydziale Ogrodnictwa i Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praca powstała pod kierunkiem Pani dr hab. Agaty Jędrzejuk i Pani mgr inż. Natalii Kuźmy (promotor pomocniczy).

W badaniach prowadzonych w trakcie pracy magisterskiej wykorzystano lampy LED firmy Plantalux. Poniżej znajduje się streszczenie pracy magisterskiej.

Produkcja roślin ozdobnych w Polsce stale rośnie. Popularne gatunki wymagają skarlania w celu minimalizacji zajmowanej przestrzeni produkcyjnej oraz dla zachowania kompaktowego rozmiaru roślin. Niestety, regulacja wzrostu roślin bywa czasochłonna, a stosowane powszechnie preparaty chemiczne – szkodliwe dla środowiska. W produkcji roślin rabatowych oraz wybranych doniczkowych, pomocne może być zastosowanie odpowiedniego spektrum światła wytwarzanego przez diody LED (ang. Light Emitting Diode), które zasadniczo oddziałuje na ich parametry wzrostu, pozwalając jednocześnie na oszczędność energii elektrycznej.

Celem przeprowadzonego doświadczenia było określenie skuteczności wybranego spektrum światła emitowanego przez diody LED na wzrost petunii ogrodowej i poinsecji nadobnej. Badanie zostało przeprowadzone w 2019 roku w Samodzielnym Zakładzie Roślin Ozdobnych. W trakcie doświadczenia zbadano wpływ różnych barw światła na wybrane parametry biometryczne i biochemiczne badanych roślin oraz na rozwój generatywny petunii. Światło czerwone wykazało pozytywny wpływ na dynamikę kwitnienia petunii oraz na większość badanych parametrów biometrycznych u obu gatunków, lecz przyczyniło się do zmniejszenia zawartości badanych barwników roślinnych i wolnych aminokwasów. Natomiast niebieskie światło niekorzystnie wpłynęło na ilość białek rozpuszczalnych u petunii.