Kierowany przez Januarego Ciszewskiego, przedsiębiorcę i inwestora giełdowego, fundusz JR HOLDING ASI S.A. dokonał kolejnej inwestycji. Za 5,4 mln zł JR HOLDING obejmie udziały stanowiące docelowo 15% kapitału zakładowego PLANTALUX. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację projektów rozwojowych spółki. Jest to pierwsza zrealizowana w nowym roku inwestycja.

– Pozyskanie inwestora pozwoli nam na umocnienie pozycji na aktualnie obsługiwanych rynkach oraz wejście na nowe i bardzo perspektywiczne. Na styczniowych Targach Sadownictwa i Warzywnictwa planujemy pokazać nasza nową serię lamp LED do doświetlania roślin w uprawach szklarniowych oraz komputer klimatyczny, który znajdzie się w naszej ofercie od 1 kwartału 2022 roku – deklaruje Jakub Lachowski, dyrektor zarządzający PLANTALUX.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu, w najbliższych 3 latach Spółka planuje przede wszystkim zwiększenie obecności na rynkach na których już prowadzi sprzedaż oraz wejście na nowe rynki tj. Rosja (szklarnie), Grecja (farmy indoor, szklarnie, hybrydy) czy Niderlandy (szklarnie). Ten ostatni kraj jest szczególnie istotny ze względów wizerunkowych, bowiem Niderlandy są kolebką upraw szklarniowych. Inwestycja będzie realizowana w czterech transzach pod warunkiem realizowania przez PLANTALUX założonych celów.

– PLANTALUX jest kolejną naszą inwestycją, w której pokładamy duże nadzieje. Jest to spółka oferująca innowacyjne, wysokospecjalizowane, produkty i cały czas prowadząca badania w celu rozwoju oferty. Ważne dla nas jest, że jej produkty są już zweryfikowane na rynku i realizacje spółki są duże, jak np. ok. 5500 lamp LED zainstalowanych ostatnio w Kazachstanie – powiedział January Ciszewski.

JR HOLDING ASI S.A. jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka opublikowała w listopadzie 2019 r. strategię rozwoju na lata 2020-2022, która przewiduje wyjście z segmentu nieruchomościowego i reinwestycję środków w nowe projekty inwestycyjne z obszaru odnawialnych źródeł energii, gier komputerowych oraz nowych technologii, zwłaszcza sztucznej inteligencji. Emitent planuje także przenieść notowania na rynek główny GPW w Warszawie. JR HOLDING ASI S.A. prezentuje wartość portfela inwestycyjnego poprzez kwartalną aktualizację wyceny aktywów, w szczególności aktywów notowanych na giełdzie.