22 stycznia w Warszawie odbyło się szkolenie z popularnych podłoży uprawowych oraz oświetlenia LED w uprawach indoor, skierowane w szczególności dla branży konopnej. Organizatorem wydarzenia była firma PuroCanna, zajmująca się prowadzeniem uprawy konopi w ściśle kontrolowanych warunkach – na farmie indoor. Na zaproszenie organizatora założyciele firmy Plantalux – Jakub i Rafał Lachowscy, przybliżyli uczestnikom wydarzenia podstawowe informacje o oświetleniu w uprawach roślin. Poruszono takie kwestie jak równomierność oświetlenia, kat rozsyłu opraw oświetleniowych, rozgraniczenia pomiędzy zakresami widma widzialnego i niewidzialnego, parametrach ściśle powiązanych z uprawą tj. VPD, EC czy stężeniem dwutlenku węgla.

Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom szkolenia za możliwość prezentacji.