Frekwencja na konferencji naukowo-technicznej „Rozwój rynku upraw pod osłonami: trendy, nowe technologie i wyniki badań” zorganizowanej przez Starostę Kaliskiego Krzysztofa Nosala przerosła najśmielsze oczekiwania – wzięło w niej udział ponad 100 ogrodników!

Konferencja odbyła się 13 marca w hotelu Kristoff. Przybyłych gości przywitał Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Następnie Stanisław Zabarski zaprosił przybyłych ogrodników na kolejną edycję Dni Ogrodnika w Gołuchowie, które rozpoczną się już 14 września.

Anna Wize, redaktor naczelny portalu i czasopisma Pod Osłonami, przedstawiła jak wygląda codzienna praca zespołu redakcji, kontaktach z gospodarstwami ogrodniczymi, firmami oraz przeprowadzaniu relacji z wydarzeń branżowych.

Dr hab. Anny Janeczko, dr Monika Kula oraz prof. dr hab. Franciszek Dubert z Instytutu Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk w Krakowie opowiedzieli o szczególnie istotnej roli oświetlenia w prawidłowym rozwoju roślin pod osłonami.

Dr hab. Jadwiga Treder z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w swojej prezentacji skupiła się na zastosowaniu oświetlenia LED w ukorzenianiu i wzroście roślin rabatowych. Poruszyła także niezwykle istotne kwestie związane z doświetlaniem lampami LED rozsad warzyw takich jak pomidora, ogórka czy papryki.

Dr inż. Krzysztof Tomczuk z Instytutu Elektrotechniki w Warszawie przedstawił trochę inne spojrzenie na światło, bowiem opowiedział o zasilaniu i sterowaniu różnymi źródłami światła w doświetlaniu roślin. Wskazał na istotne różnice m.in. w rachunkach za energię elektryczną w zależności od stosowanego oświetlenia w szklarniach.

Tomasz Bartczak z Wydziału Przyłączeń Energa Operator SA opowiedział o regulacjach i zasadach przyłączania gospodarstw ogrodniczych do sieci elektroenergetycznych średniej mocy.

Menadżer regionalnym Gremon Systems w Polsce w swojej prelekcji podkreślił istotę nawadniania w produkcji doświetlanej lampami LED w uprawach pomidora oraz ogórka. W swojej prezentacji posługiwał się przykładami wdrożeń w gospodarstwach ogrodniczych w Finlandii.

Jakub Lachowski oraz Wojciech Baryła z Plantalux opowiedzieli o konieczności odpowiedniego doboru emisji fal w procesie fotosyntezy w uprawach szklarniowych. W swojej prezentacji zawarli również wyniki badań na pomidorach i ogórkach przeprowadzanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i skonfrontowali jej z badaniami w uprawach komercyjnych, gdzie zainstalowano lampy LED Plantalux.