Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji naukowo-technicznej poświęconej doświetlaniu asymilacyjnemu w uprawach warzyw szklarniowych oraz roślin ozdobnych, która odbędzie się 13 marca w Hotelu Kristoff w Łaszkowie. Honorowy patronat nad konferencją objął Krzysztof Nosal, starosta kaliski, zaś redakcja portalu Pod Osłonami (www.podoslonami.pl) sprawuje patronat medialny. Poniżej zamieszczamy agendę konferencji:

 • 10:30 – 11:00 – Rejestracja uczestników.
 • 11:00 – 11:10 – Wystąpienie Krzysztofa Nosala, starosty kaliskiego i uroczyste otwarcie konferencji.
 • 11:10 – 11:20 – Aktualne informacje dla ogrodników, w tym, o współpracy z instytutami naukowo-badawczymi – m.in. z Kliniką Chorób Roślin-Państwowy Instytut Badawczy – Stanisław Zabarski Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w powiecie kaliskim.
 • 11:20 – 11:30 – Nowe technologie uprawy w czasopiśmie i na portalu Pod Osłonami – przegląd publikacji – Anna Wize – redaktor naczelna czasopisma „Pod Osłonami”.
 • 11:30 – 11:50 – Rola barwy światła w procesie fotosyntezy – dr hab. Anna Janeczko oraz dr Monika Kula, Instytut Fizjologii Roślin Państwowej Akademii Nauk w Krakowie.
 • 11:50 – 12:10 – Zastosowanie oświetlenia LED do ukorzeniania i wzrostu roślin rabatowych – dr hab. prof. Instytutu Ogrodnictwa Jadwiga Treder , Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
 • 12:10 – 12:30 – przerwa kawowa.
 • 12:30 – 12:50 – Podlewanie deficytowe w uprawach pomidorów– idea i praktyczne zastosowanie – dr hab. prof. nadzw. Państwowej Akademii Nauk Franciszek Janowiak.
 • 12:50 – 13:10 – Zasilanie i sterowanie wybranych źródeł światła stosowanych w oświetleniu wielkopowierzchniowym w kontekście redukcji opłat za pobraną energię elektryczną – dr inż. Krzysztof Tomczuk, Instytut Elektrotechniki w Warszawie
 • 13:10 – 13:25 – Nawadnianie produkcji doświetlanej LED w uprawach ogórka i pomidora na przykładach gospodarstw ogrodniczych w Finlandii – Cyprian Forc – menedżer regionalny Gremon Systems.
 • 13:25 – 13:50 – Doświetlanie światłem LED rozsad warzyw (pomidory, ogórki, papryka) – dr hab. prof. Instytutu Ogrodnictwa Jadwiga Treder, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.
 • 13:50 – 14:15 – Niezbędna i dedykowana emisja fal w procesie fotosyntezy różnych upraw – Jakub Lachowski, Wojciech Baryła – PLANTALUX.
 • 14.15 – Zakończenie konferencji, uroczysty lunch i rozmowy w kuluarach.

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod numerem (62) 501-43-06 (Wydział Promocji, Informacji i Obsługi Rady Powiatu Kaliskiego) lub używając adresu e-mail promocja@powiat.kalisz.pl