14 grudnia 2021 roku miała miejsce inauguracja Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej. Konferencja miała charakter informacyjno-promocyjny. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z projektami gospodarczymi inicjowanymi przez Miasto Chełm. Wydarzenie było również okazją do omówienia szans i perspektyw, jakie wygeneruje Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej.

W agendzie spotkania znalazły się następujące punkty:

  • Potencjał inwestycyjny miast średnich – od czego zależy napływ nowych inwestycji?
  • Wsparcie internacjonalizacji i innowacyjności lubelskich MŚP w ramach działalności Enterprise Europe Network
  • Działalność ARP w zakresie budowania potencjału gospodarczego polskich firm
  • Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej szansą dla młodych i kreatywnych

Do wystąpienia w panelu dyskusyjnym został zaproszony również współzałożyciel Plantalux, Rafał Lachowski.