Jakub Lachowski, współzałożyciel Plantalux, wziął udział w kampanii społeczno-edukacyjnej Cash Lajf Balans. Jest ona skierowana do młodzież z Polski Wschodniej a jej celem jest promocja przedsiębiorczości oraz prowadzenia w przyszłości własnego biznesu. Młodzież zaznajamia się z podstawowymi pojęciami z zakresu przedsiębiorczości oraz rozszerza je o aspekty z prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Prowadzone w kampanii działania mają również na celu zaznajomienie młodych ludzi z ofertą Funduszy Europejskich i wskazanie, że środki europejskie mogą być wsparciem na start i rozwój ich biznesu. Podstawowym elementem kampanii jest cykl ośmiu filmów, poświęconych odrębnym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością i Funduszami Europejskimi. Działania uzupełnia gra edukacyjna na smartfony, konkursy i gotowe scenariusze zajęć lekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli.

Organizatorem kampanii jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Kampania jest współfinansowana z Funduszy Europejskich – z Programu Polska Wschodnia.