2 września w Pałacu Prymasowskim w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach miało miejsce spotkanie z delegacją z Kazachski Badawczy Instytutu Sadownictwa i Warzywnictwa z Ałmaty. Reprezentowali go Pan Serik Sadykov Toleubaevich oraz Pani Damira Absatarova.

Źródło: InHort