Lubelska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

Jakub Lachowski, Prezes Zarządu i współzałożyciel Plantaux, otrzymał akt powołania do składu Lubelskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

Zadaniem regionalnych rad jest inicjowanie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie cyfryzacji, wymianę doświadczeń, budowanie relacji oraz adaptacja rządowych i samorządowych rekomendacji w zakresie polityki przemysłowej kraju. Powołuje je powstała w 2019 roku Platforma Przemysłu Przyszłości.