Jakub Lachowski, Prezes Zarządu Plantalux Sp. z o.o., na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wziął udział w kolejnych obchodach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. 9 października wygłosił również prezentację w ramach panelu „Europe Can Be More … thanks to Cohesion Policy” przeznaczonego dla innowatorów oraz wynalazców, którzy z pomocą funduszy europejskich wcielili swoje projekty w życie. Pozostali mówcy:

  • Małgorzata Jarosińska-Jedynak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
  • Wojciech Jopek –  BioEngineering.pl Sp. z o.o.,
  • Adam Kutyłowski – Triggo S.A.,
  • Adam Majewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  • Andżelika Możdżanowska – posłanka do Parlamentu Europejskiego,
  • Monika Płochocka-Kuwik – Centralny Dom Technologii.