English

Press for English
Zajmujemy się technologią doświetlania roślin pod uprawami szklarniowymi.
I robimy to dobrze.

Pomiary fotometryczne wykazały znacznie większą emisję fal z zakresu niezbędnego w procesie fotosyntezy roślin w oświetlaczach Plantalux niż w lampie kontrolnej (HPS) oraz pozostałych oświetlaczach LED.


Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. (Grupa IHAR)

Projekty badawczy

W ramach projektu badawczego dostarczyliśmy lampę LED, która została zawieszona w szklarni wraz z innymi lampami LED nad stołami z roślinami rolniczymi. Kontrolę stanowiła popularnie stosowana lampa sodowa.


Lampa LED Plantalux okazała się najbardziej energooszczędna, a rośliny rosnące pod nią nie miały żadnych obrażeń fizjologicznych oraz cechowały się szybkim przyrostem.


Lampy, biorące udział w badaniu różniły się poborem mocy, przez co porównanie niektórych wartości było kłopotliwe. Biorąc pod uwagę, iż jednym z najważniejszych czynników wpływających na wzrost roślin jest PPFD (ang. Photosynthetic Photon Flux Density), na diagramie po prawej przedstawiono ilość fotonów uzyskiwanych z 1W przez każdą z testowanych lamp. Wyższa wartość współczynnika świadczy o wyższej efektywności lampy.


Plantalux emituje 2,61 fotonów więcej niż lampa zajmująca drugie miejsce w klasyfikacji i 11,44 więcej niż zajmująca ostatnie.

Szczegółowe informacje oraz wyniki projektu badawczego znajdują się w broszurze Plantalux

Wróć do góry